Koskelankylän Walo sijaitsee Oulun pohjoisosassa työläisalueella, joka syntyi 1800-luvun lopulla erityisesti J.W. Snellmanin G:sonin Toppilan sahan työläisten asuntoalueeksi. Se muodostui tuolloisen Toppilan tilan maille kaavoittamattomasti, mikä on vieläkin näkyvissä alueen tieverkossa. Työläiset muuttivat alueelle ympäri Pohjois-Suomea, joten he muodostivat alueelle varsin heterogeenisen asujaimiston, jolta puuttuivat perinteiset sukulaisuuteen perustuvat turvaverkostot, joihin olisi pystynyt samaistumaan.  Koskelankylän asukkaille yhteiseksi tekijäksi ja identiteetiksi muodostui koskelankyläläinen työläisstatus.

Toppilan sahalle perustettiin oma sahatyöläisten ammattiosasto todennäköisesti kesällä 1900. Syynä perustamiseen olivat palkkariidat työnantajan kanssa ja niitä seurannut lakko, joka päättyi työläisten eduksi.  Tämän ammattiosaston pohjalle perustettiin 20.4.1908 työväenyhdistys Suomen sosialidemokraattisen puolueen alaisuuteen. Seuraavassa kuussa yhdistys otti nimekseen Walo.

Alusta lähtien yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi nähtiin oman talon rakentaminen. Talolle vuokrattiin maa-alue A. Lidendahlilta vuonna 1909. Rakennustyö tehtiin talkoilla ja seuraavan vuoden kesällä vielä keskeneräisessä rakennuksessa pystyttiin pitämään kokouksia. Talon vihkiminen tapahtui seuraavan vuoden kesäkuussa. Tarkkaa päivämäärää ei ole tiedossa. Tästä talosta, Koskelankylän Walosta, muodostui alueen työväestön oma toimitalo, jossa toimivat sekä työväenyhdistys, eri nais- ja nuorisojaostot, toimikunnat että urheiluseura Koskelankylän Riento.